Kontakt

Wydział I Cywilny

fax. 84 631 67 57

cywilny@zamosc.sr.gov.pl

Sekretariat Sekcji Egzekucyjnej:
fax. 84 631 67 58


Wydział II Karny

fax. 84 631 67 55

karny@zamosc.sr.gov.pl


Wydział III Rodzinny i Nieletnich

fax 84 631 67 51
rodzinny@zamosc.sr.gov.pl


Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

fax. 84 631 67 56
pracy@zamosc.sr.gov.pl


Wydział V Gospodarczy

fax. 84 631 67 63
gospodarczy@zamosc.sr.gov.pl


Wydział VI Ksiąg Wieczystych
ul. Akademicka 1
wejście E parter
tel./fax. (84) 639 24 44
wkw@zamosc.sr.gov.pl


Wydział VII Karny

fax. 84 631 67 67
karnyVII@zamosc.sr.gov.pl


Wydział VIII Wykonywania Orzeczeń

fax. 84 631 67 69
wykonawczy@zamosc.sr.gov.pl


Oddział Administracyjny Sądu


tel. 84 631 67 16
fax 84 631 67 69
administracja@zamosc.sr.gov.pl


Oddział Finansowy Sądu

fax. 84 631 67 41
tel. 84 631 67 19

b.jezierska@zamosc.sr.gov.pl


Sekcja Gospodarcza Sądu

tel. 84 631 65 72

p.nowaczek@zamosc.sr.gov.pl