Mediacje

Mediacje


Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

Koordynator do spraw mediacji:
Sędzia Sądu Okręgowego w Zamościu Pani Elżbieta Koszel
tel. kom. 661-011-622
e.koszel@zamosc.so.gov.pl


powołana z dniem 1 stycznia 2016 roku zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego w Zamościu - na podstawie art. 16a § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2015.133 z późn. zm.)


Mediacje na stronie Sądu Okręgowego w Zamościu


Mediacje na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Rejestr zmian dla: Mediacje

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-12
Publikacja w dniu:
2017-05-12
Opis zmiany:
b/d