Biuro Obsługi Interesantów

U W A G A 

Czas oczekiwania na połączenie z pracownikiem BOI 

może zostać  wydłużony

 z uwagi na bezpośrednią obsługę interesantów w budynku Sądu.


Biuro Obsługi Interesantów

Biuro obsługi Interesantów czynne jest w poniedziałki od 8:00-18:00 od wtorku do piątku w godzinach 8:00-15:00

- sprawy cywilne, gospodarcze, pracy i ubezpieczeń społecznych 84 631 66 21 lub 84 631 67 22

- sprawy karne, wykroczeniowe i wykonywania orzeczeń 84 631 67 28

- sprawy rodzinne i nieletnich 84 631 65 00

- Portal Informacyjny / Kierownik BOI 84 631 65 74

- czytelnia akt 84 631 65 13

fax BOI 84 631 67 48

fax czytelnia 84 631 67 49

 

Do zadań Biura Obsługi Interesantów należy w szczególności:
-udzielanie osobom uprawionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych;
-kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w punkcie informacyjnym nie będzie możliwe;
-udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;
-udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;
-informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;
-wykonywanie czynności związanych z rejestracją kont użytkowników w Portalu Informacyjnym, w szczególności: weryfikacja danych osób ubiegających się o rejestrację konta, aktywacja konta i wydawanie wydruków potwierdzenia założenia konta zawierające login i hasło.

 


Zarządzenie nr 0220-27/17 Prezesa Sądu Rejonowego w Zamościu w sprawie utworzenia Biura Obsługi Interesantów wraz z Czytelnią Akt w Sądzie Rejonowym w Zamościu

Zarządzenie nr 0220-20/19 Prezesa Sądu Rejonowego w Zamościu z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Biura Obsługi Interesantów wraz z Czytelnią Akt w Sądzie Rejonowym w Zamościu

Regulamin Biura Obsługi Interesantów

Regulamin Czytelni Akt

Wniosek o wgląd do akt

Wniosek o wydanie kserokopii z akt

Wniosek o fotokopie

Standardy obsługi interesantów w biurach i punktach obsługi interesantów w sądach powszechnychRejestr zmian dla: Biuro Obsługi Interesantów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jacek Kuźniarz
Dokument z dnia:
2019-08-24
Publikacja w dniu:
2019-08-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jacek Kuźniarz
Dokument z dnia:
2019-06-21
Publikacja w dniu:
2019-06-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jacek Kuźniarz
Dokument z dnia:
2018-11-28
Publikacja w dniu:
2018-11-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jacek Kuźniarz
Dokument z dnia:
2018-11-28
Publikacja w dniu:
2018-11-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-27
Publikacja w dniu:
2017-12-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-01
Publikacja w dniu:
2017-12-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-01
Publikacja w dniu:
2017-12-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-01
Publikacja w dniu:
2017-12-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-27
Publikacja w dniu:
2017-11-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-27
Publikacja w dniu:
2017-11-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-20
Publikacja w dniu:
2017-11-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-20
Publikacja w dniu:
2017-11-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-20
Publikacja w dniu:
2017-11-20
Opis zmiany:
b/d