Podstawa prawna

Sąd Rejonowy w Zamościu jest sądem powszechnym, utworzonym 1 czerwca 1975r. w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1975r. w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib obszarów właściwości (Dz.U.75.18.99).

Sąd Rejonowy w Zamościu jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która znajduje się w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Zamościu.

Akty prawne regulujące organizację i kompetencje sądu:

  • Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.97.78.483 z późn. zm);
  • Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2019.52 jt);
  • Rozporządzenie  Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r.- Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015.2316 z późn. zm.);
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.MS.2003.5.22 z późn. zm.).

                                                                                            

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-08
Publikacja w dniu:
2019-04-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jacek Kuźniarz
Dokument z dnia:
2018-08-28
Publikacja w dniu:
2018-08-28
Opis zmiany:
b/d