Informacje dla osób niepełnosprawnych

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Budynek Sądu Rejonowego w Zamościu przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11 dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych.

Przed siedzibą Sądu znajdują się  dwa ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście do siedziby sądu dostosowane jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych tj. bez schodów. W celu uzyskania ewentualnej pomocy przy wejściu do sądu należy skontaktować się z pracownikiem ochrony pod numerem telefonu 84 631 65 09. Budynek wyposażony jest w windy.

Uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych pracownicy Biura Obsługi Interesantów udzielają pomocy  świadkom i pokrzywdzonym podczas pobytu w Sądzie poprzez informowanie i w miarę możliwości  odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń. Numer kontaktowy do Biura Obsługi Interesantów: 84 631 65 00.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdym piętrze.

Komórki organizacyjne sądu zajmujące się obsługą interesantów tj. Biuro Obsługi Interesantów wraz z Czytelnią Akt, Biuro Podawcze, Kasa sądu usytuowane są na parterze budynku.

 

Obsługa osób uprawnionych


W myśl przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2017.1824 j.t) osoby uprawnione, czyli doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do skorzystania w kontaktach m.in. z organami administracji publicznej z pomocy osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat  i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielania jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej.

Sąd Rejonowy w Zamościu zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy pracowników Sądu posługujących się językiem migowym.

Osoba uprawniona przy pomocy osoby przybranej jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usługi pracownika Sądu posługującego się SJM (systemowym językiem migowym) w terminie 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych, w Biurze Obsługi Interesantów:

tel. 84 661 65 00 , fax. 84 631 67 48.

Rejestr zmian dla: Informacje dla osób niepełnosprawnych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-08
Publikacja w dniu:
2017-12-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-08
Publikacja w dniu:
2017-12-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-08
Publikacja w dniu:
2017-12-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-08
Publikacja w dniu:
2017-12-08
Opis zmiany:
b/d