Kontakt

Biuro Obsługi Interesantów

Biuro obsługi Interesantów czynne jest w poniedziałki od 8:00-18:00 od wtorku do piątku w godzinach 8:00-15:00

- sprawy cywilne, gospodarcze, pracy i ubezpieczeń społecznych 84 631 66 21 lub 84 631 67 22

- sprawy karne, wykroczeniowe i wykonywania orzeczeń 84 631 67 28

- sprawy rodzinne i nieletnich 84 631 65 00

- Portal Informacyjny / Kierownik BOI 84 631 65 74

- czytelnia akt 84 631 65 13

fax BOI 84 631 67 48

fax czytelnia 84 631 67 49
Wydział I Cywilny

pok. 121 I piętro

tel 84 631 66 00

fax 84 631 67 57

cywilny@zamosc.sr.gov.pl

 

Sekretariat Sekcji Egzekucyjnej:

pok. 118 I piętro

tel 84 631 65 97

fax 84 631 65 97

cywilny@zamosc.sr.gov.pl


Udzielanie informacji o stanie postępowania w sprawie, składanie wniosków o wgląd do akt, wydawanie odpisów orzeczeń, kserokopii w sprawach odbywa się wyłącznie w Biurze Obsługi Interesantów

tel: 84 631 65 00, 84 631 67 22 lub 84 631 66 21     e-mail: boi@zamosc.sr.gov.plWydział II Karny

pok. 13 parter

tel 84 631 65 26

fax 84 631 67 65

karny@zamosc.sr.gov.pl

 

Udzielanie informacji o stanie postępowania w sprawie, składanie wniosków o wgląd do akt, wydawanie odpisów orzeczeń, kserokopii w sprawach oraz zezwoleń na widzenie odbywa się wyłącznie w Biurze Obsługi Interesantów

 tel: 84 631 65 00, 84 631 67 28    e-mail: boi@zamosc.sr.gov.pl

 


Wydział III Rodzinny i Nieletnich

pok. 206 II piętro

tel 84 631 66 30

fax 84 631 67 51

rodzinny@zamosc.sr.gov.pl

 

Udzielanie informacji o stanie postępowania w sprawie, składanie wniosków o wgląd do akt, wydawanie odpisów orzeczeń, kserokopii w sprawach odbywa się wyłącznie w Biurze Obsługi Interesantów

tel: 84 631 65 00    e-mail: boi@zamosc.sr.gov.pl


Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

pok. 219 II piętro

tel 84 631 66 52

fax 84 631 67 56

pracy@zamosc.sr.gov.pl

 

Udzielanie informacji o stanie postępowania w sprawie, składanie wniosków o wgląd do akt, wydawanie odpisów orzeczeń, kserokopii w sprawach odbywa się wyłącznie w Biurze Obsługi Interesantów

tel: 84 631 65 00, 84 631 67 22 lub 84 631 66 21    e-mail: boi@zamosc.sr.gov.plWydział V Gospodarczy

pok. 228 II piętro

tel 84 631 66 65

fax 84 631 67 63

gospodarczy@zamosc.sr.gov.pl

 

Udzielanie informacji o stanie postępowania w sprawie, składanie wniosków o wgląd do akt, wydawanie odpisów orzeczeń, kserokopii w sprawach odbywa się wyłącznie w Biurze Obsługi Interesantów

tel: 84 631 65 00, 84 631 67 22 lub 84 631 66 21    e-mail: boi@zamosc.sr.gov.pl


Wydział VI Ksiąg Wieczystych

pok. 29 parter

tel 84 631 65 00

fax 84 631 67 64


wkw@zamosc.sr.gov.pl

Ekspozytura Centralnej Informacji - Czytelnia  pokój nr 35


Wydział VII Karny

pok. 106 I piętro

tel 84 631 65 79

fax 84 631 67 67

KarnyVII@zamosc.sr.gov.pl

 

Udzielanie informacji o stanie postępowania w sprawie, składanie wniosków o wgląd do akt, wydawanie odpisów orzeczeń, kserokopii w sprawach oraz zezwoleń na widzenie odbywa się wyłącznie w Biurze Obsługi Interesantów

tel: 84 631 65 00, 84 631 67 28    e-mail: boi@zamosc.sr.gov.pl


Wydział VIII Wykonywania Orzeczeń

pok. 20 parter

tel 84 631 65 42

fax 84 631 67 69

wykonawczy@zamosc.sr.gov.pl

 

Udzielanie informacji o stanie postępowania w sprawie, składanie wniosków o wgląd do akt, wydawanie odpisów orzeczeń, kserokopii w sprawach oraz zezwoleń na widzenie odbywa się wyłącznie w Biurze Obsługi Interesantów

tel: 84 631 65 00, 84 631 67 28    e-mail: boi@zamosc.sr.gov.pl


Oddział Administracyjny Sądu

tel 84 631 66 78

fax 84 631 67 44

administracja@zamosc.sr.gov.pl

III piętro pok. 304


Oddział Finansowy Sądu

tel. 84 631 66 83

fax 84 631 67 41

barbara.jezierska@zamosc.sr.gov.pl

III piętro pok. 309


Sekcja Gospodarcza Sądu

tel 84 631 65 72

piotr.nowaczek@zamosc.sr.gov.pl

I piętro