Prezes

Prezes:

Sędzia Sądu Rejonowego
Adam Abraszek

Czynności Prezesa Sądu:

 1. Kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz z wyjątkiem spraw przynależących do kompetencji dyrektora sądu.
 2. Pełni czynności z zakresu administracji sądowej wymienione w § 34 i 36 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2015 poz. 2316 z późn. zm.).
 3. Jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, referendarzy sądowych, kuratorów sądowych oraz asystentów sędziów.
 4. Zapewnia bezpieczeństwo funkcjonowania sądu.
 5. Informuje sędziów i referendarzy sądowych o ustalonych przez Prezesa Sądu Okręgowego zasadach podziału czynności oraz przydziału spraw poszczególnym sędziom i referendarzom sądowym.
 6. Sprawuje wewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną sądu a w szczególności:
 • bada sprawność postępowania w poszczególnych sprawach;
 • kontroluje działalność sekretariatu wydziału;
 • bada prawidłowość przydzielania sędziom i referendarzom sądowych spraw oraz równomiernego obciążenia ich pracą.
 1. Pełni inne czynności przewidziane w ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2016, poz. 2062 j.t. z późn. zm.) oraz w odrębnych przepisach.
 2. Sprawuje nadzór nad działalnością komorników w zakresie wynikającym z art. 3 Ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. 2017, poz. 1277 t.j.).
 3. Sprawuje nadzór nad  pracą Wydziałów: I Cywilnego, III Rodzinnego i Nieletnich, IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, V Gospodarczego, VI Ksiąg Wieczystych  Sądu Rejonowego w Zamościu.

10. Wykonuje zadania związane ze współpracą ze środkami masowego przekazu.

 

Wiceprezes:

Sędzia Sądu Rejonowego
Konrad Łaszkiewicz

Wiceprezes Sądu

-sprawuje ogólne kierownictwo łącznie z reprezentacją na zewnątrz w czasie nieobecności Prezesa Sądu oraz wykonuje inne czynności zlecone  przez niego, a w szczególności wynikające z przepisów § 34 i 36 Regulaminu urzędowania sądów   powszechnych

-sprawuje nadzór nad pracą II i VIII Wydziału Wykonywania Orzeczeń Sądu  Rejonowego w Zamościu.

 

Sekretariat Prezesa Sądu:

e-mail: administracja@zamosc.sr.gov.pl

tel. 84 631 67 16

fax 84 631 67 44

 

Prezes lub Wiceprezes Sądu Rejonowego przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków dotyczących pracy sądu każdy czwartek w godzinach 10.30 - 12.00

Rejestr zmian dla: Prezes

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-08
Publikacja w dniu:
2019-07-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jacek Kuźniarz
Dokument z dnia:
2018-08-01
Publikacja w dniu:
2018-08-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jacek Kuźniarz
Dokument z dnia:
2018-08-01
Publikacja w dniu:
2018-08-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-04
Publikacja w dniu:
2018-06-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-08
Publikacja w dniu:
2017-12-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-01
Publikacja w dniu:
2017-12-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-20
Publikacja w dniu:
2017-11-20
Opis zmiany:
b/d